چرا باید همه به HTTP 2 منتقل شوند؟

شخصی از سوی گوگل اعلام کرد که گوگل بات GoogleBot به زودی

از HTTP 2 پشتیبانی خواهد کرد. پاتریک استاکس روزنامه نویس توضیح داده است که جریان از چه قرار است و برای کارشناسان سئو و بهینه سازی سایت چه فایده ای دارد.

HTTP2

ادامه مطلب